Focus on your work,

Let us deal with technology.

ABOUT

Professional IT & Smart Solutions with 10 years of experience in various multinational companies.

WHY YOU SHOULD HIRE US?

Resourceful

We take matter into our hand that means everything that is related to IT issue or IT managing will be handling accordingly to your policy and guideline or even if you don’t have the guideline yet we will also help you make one. Which will help you save your valuable time and resource.

Efficiency

With years of experience in IT helpdesk we know how to stabilized the issue in the office and this will enable more productivity in your organization than you could imagine especially when you are in a rush by deadline or full of spark idea at that moment.

Ethically

Standard and framework will be referenced but implement in practical way and suitable with your organization and budget. To make sure that investment in IT will not go to waste once new technology has changed.

หลายท่านคงอาจสงสัยว่า...

ผู้ให้บริการด้านไอทีแตกต่างจาก ร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไร?

1. เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

เคยไหม? เมื่อมีปัญหาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราก็จะนำคอมพิวเตอร์ไปล้างเครื่อง แล้วนำไปใช้ใหม่ แน่นอนว่าวิธีการดังกล่าว มีราคาถูก แต่สิ่งที่ท่านได้เสียไประหว่างนั้น มีมากมายได้ แก่ เวลาในการทำงาน ค่าเดินทางสำหรับนำคอมพิวเตอร์ไปซ่อม ค่าซ่อม ความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูล ความเสี่ยงของข้อมูลที่หายไปจากการล้างเครื่อง ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้ามีการดูแลระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

2. เราดูแลระบบอย่างยั่งยืน

สิ่งที่เราทำไม่เพียงแต่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเท่านั้น เรายังมีการตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ และทำหน้าที่ระแวดระวังความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งระบบไฟ เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

3. เราให้คำปรึกษาจากประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติ

งานบางอย่างที่มีความซ้ำซ้อนหรือผิดพลาดบ่อย สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ฟังค์ชั่นที่มีอยู่แล้วของระบบ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยที่แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้เกิดจากการได้รับการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 10 ปี

4. เราช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

การส่งคอมพิวเตอร์ซ่อม บ่อย ๆ นอกจากจะทำให้ธุรกิจชะงักแล้ว อาจส่งผลให้พลาดโอกาสทางธุรกิจในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งมีความสำคัญ เราให้ความสำคัญในจุดนี้ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า คอมพิวเตอร์ที่เราติดตั้งให้สามารถใช้ได้เป็นอย่างดี มีโอกาสน้อยมากที่จะต้องนำไปล้างเครื่องใหม่ โดยเฉพาะบริการหลังการขายที่สามารถช่วยเหลือท่านจากระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ได้ มีเพียงปัญหาฮาร์ดแวร์ที่อาจจะต้องมีการลงพื้นที่หน้างาน (ปัญหาน้อยกว่าเครื่องที่ลงตามร้านถึง 80%)

5. เราตั้งใจที่จะมอบคุณค่าให้กับธุรกิจของท่าน

ไม่เพียงแต่ให้บริการ แต่ยินดีรับผิดชอบในการดูแลระบบไอทีให้ท่าน เพื่อมีส่วนช่วยในการลดความยุ่งยากในการบริการจัดการไอทีของเจ้ากิจการอย่างยั่งยืนและลดภาระในการดูแลรักษาระบบไอทีของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถโฟกัสในการขยายงานได้โดยที่ไม่ต้องมาห่วงเรื่องทางเทคนิค นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยท่านในการวางแผนค่าใช้จ่ายในกรณีที่ออฟฟิศขยายตัวหรือลดขนาด ได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

OUR SERVICES

OUR CLIENTS & OUR CUSTOMER

CONTACT

Bangkok – Nonthaburi – Branch | 0929250255
Udon Thani – Branch | 0929250255